1 mrt. 2021

Staat een carrière in duurzaamheid op jouw groene horizon?

Ben je op zoek naar een baan in de sustainability hoek? In deze carrière blog gaan we dieper in op de baanmogelijkheden, salarisindicaties en werkomstandigheden in de duurzame sector.

Inhoud van de carrièregids over jobs in sustainability

1. Korte introductie over duurzaamheid

1.1 Wat is duurzaamheid?
1.2 Wat is de betekenis van duurzaamheid voor bedrijven?
1.3 Wanneer ben je een duurzaamheidsprofessional?

2. Werken als manager in duurzaamheid

2.1 Welke banen zijn er als manager in duurzaamheid?
2.2 Welke opleiding heb ik nodig om als duurzaamheidsmanager aan de slag te gaan?
2.3 Wat verdien ik als manager?

3. Werken als wetenschapper in de duurzaamheid

3.1 Welke banen zijn er als wetenschapper in de duurzaamheid?
3.2 Welke opleiding heb ik nodig als scientist in de duurzame sector?
3.3 Wat kan ik verdienen als wetenschapper in de duurzame sector?

4. Werken als ingenieur in sustainability

4.1 Welke vacatures zijn er als engineer in duurzaamheid?
4.2 Welke opleiding heb ik nodig als ingenieur in de sustainable industrie?
4.3 Wat is het salaris van een engineer in de duurzame sector?

5. Andere banen in duurzaamheid

5.1 Bij welke banen ben je nog meer actief in de duurzaamheid
5.2 Welke opleidingen komen veel voor als je wilt werken in de duurzaamheid
5.3 Welke salarissen worden er verdiend in de duurzaamheid

6. De nieuwe baankansen in duurzaamheid


1. Korte introductie over duurzaamheid

Niet alleen is duurzaamheid voor veel mensen van persoonlijk belang, ook is de laatste jaren de bescherming van het milieu voor veel organisaties een belangrijk doel geworden. Een manier om dit doel te bereiken is door steeds groener en socialer te gaan werken, hierbij worden middelen gebruikt om aan de huidige behoeften te voldoen zonder toekomstige middelen in gevaar te brengen. Hoewel duurzaamheid meestal wordt geassocieerd met milieubescherming en -behoud, heeft het ook sociale en economische aspecten. Veel bedrijven hanteren zelfs duurzaamheidsstrategieën om hun winst te vergroten. De milieuvriendelijke eigenschappen van hun producten en diensten worden dan een extra bonus. 

Duurzaamheidsprofessionals helpen organisaties hun duurzaamheidsdoelen te bereiken door ervoor te zorgen dat hun bedrijfsuitoefening economisch, sociaal en ecologisch duurzaam is. Duurzaamheid is een divers veld met een grote verscheidenheid aan professionals. Duurzaamheidsprofessionals kunnen bedrijfsmanagers, wetenschappers of ingenieurs zijn; of ze kunnen een andere achtergrond hebben. Hoewel hun specifieke loopbaantrajecten kunnen verschillen, bevorderen professionals op het gebied van duurzaamheid de bescherming van het milieu, sociale verantwoordelijkheid en winstgevendheid van het bedrijf. 

Dit artikel geeft informatie over loopbanen in duurzaamheid. In het eerste gedeelte wordt duurzaamheid uitgelegd, in het volgende gedeelte worden de redenen achter duurzaam ondernemen beschreven. Het laatste deel behandelt de belangrijkste beroepen op het gebied van duurzaamheid. De informatie voor elk beroep bevat een korte functiebeschrijving; de kwalificaties zoals opleiding, training en certificering of licentieverlening die nodig zijn om in deze beroepen te werken, en loongegevens.

1.1 Wat is duurzaamheid?

De meest voorkomende definitie van duurzaamheid komt van een conferentie van de Verenigde Naties (VN) uit 1987. In een rapport definieerden de VN duurzame ontwikkeling als "ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen." Deze zijn nu ook zo opgenomen in de Sustainable Development Goals van de VN.

Een andere definitie, uit een rapport van de Amerikaanse National Association for Environmental Management, formuleert duurzaamheid als 'een term die de strategieën van een bedrijf beschrijft om op te treden als een verantwoordelijke burger, om ervoor te zorgen dat de activiteiten financieel duurzaam zijn en de voetafdruk van het bedrijf wordt verkleind’. 

Duurzaamheidsinitiatieven kunnen bestaan uit vermindering van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, het beheer van toeleveringsketens, initiatieven voor veiligheid en gezondheid van werknemers, interventies ten behoeve van de betrokkenheid van belanghebbenden, en externe duurzaamheidsrapportages.”2 Externe rapportages omvat het rapporteren van informatie over de milieu- en veiligheidsgegevens van een bedrijf aan het grote publiek of aan de overheid agentschappen. 

Het milieuaspect van duurzaamheid richt zich op de doelstellingen van bescherming van het milieu en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Om deze doelen te bereiken, helpen duurzaamheidsprofessionals organisaties, zoals bedrijven, overheidsinstanties en non-profitorganisaties, om beleidsmaatregelen te nemen om de verbruikte hulpbronnen en het afval dat door een organisatie wordt gegenereerd, te beheren. Een professional op het gebied van duurzaamheid zou bijvoorbeeld kunnen suggereren dat een organisatie de hoeveelheid verpakkingen die het gebruikt bij het verzenden van haar producten vermindert. Zo’n vermindering van de verpakking kan het bedrijf helpen de hoeveelheid ruw materiaal die het verbruikt te verminderen en het helpt ook om de duurzaamheidsimpact van het transport van de verpakte producten naar beneden te brengen. Minder materiaalgebruik voor verpakkingen verkleint de materiaalkosten, evenals het gewicht en de ruimte die tijdens het transport wordt ingenomen. Omdat de producten minder ruimte innemen, kunnen er minder zendingen zijn. Minder zendingen betekent minder energie voor het verzenden van producten en lagere emissies. Minder bewegingen door vrachtwagens verminderen zo het brandstofverbruik, en daarmee ook de hoeveelheid uitlaatgassen die de lucht ingaan. 

Om invulling te geven aan het sociale aspect van duurzaamheid, proberen duurzaamheidsprofessionals de negatieve effecten van de organisatie op belanghebbenden tot een minimum te beperken en de positieve effecten van de activiteiten zo groot mogelijk te maken. Stakeholders zijn personen of groepen, zoals werknemers, klanten en burgers van omliggende gemeenschappen, die belang hebben bij de organisatie en haar activiteiten. Duurzaamheidsprofessionals zorgen ervoor dat de werkplek gezond is voor werknemers en dat de producten of diensten die de organisatie levert, veilig zijn voor consumenten. Sommige duurzaamheidsinitiatieven hebben gevolgen voor meer dan één stakeholder. Veel bedrijven nemen verantwoordelijkheid door gratis producten en diensten aan behoeftige mensen te leveren, of door pogingen te doen om hun milieu-impact te verminderen. Bijvoorbeeld, hoewel veel bedrijven wettelijk verplicht zijn om de uitstoot onder een bepaald niveau te houden, kan een duurzaamheidsprofessional een nutsbedrijf helpen om de uitstoot van schoorstenen terug te brengen tot een nog lager niveau dan wettelijk vereist. Deze extra verlaging zou de gezondheid van werknemers en lokale burgers ten goede komen en zou het bedrijf positieve publiciteit opleveren om nieuwe klanten te werven en huidige te behouden. 

Duurzaamheid kan van invloed zijn op de huidige en toekomstige winstgevendheid. Of ze nu werken voor particuliere bedrijven, overheidsinstanties of non-profits, professionals in duurzaamheid streven ernaar ervoor te zorgen dat de kosten van de uitvoering van een duurzaamheidsprogramma de verwachte voordelen waard zijn. Omdat organisaties niet willens en wetens duurzaam beleid zullen implementeren wat mogelijk kan leiden tot financiële problemen voor het bedrijf, helpen duurzaamheidsprofessionals de leiders van een bedrijf door toekomstige kostenbesparingen uit te leggen die zouden ontstaan door het implementeren van dergelijke technieken. Bijvoorbeeld, energiebesparende technieken, zoals het installeren van bewegingsdetectoren en het vervangen van gloeilampen, vereisen een investering vooraf, maar resulteren in toekomstige besparingen.

1.2 Wat is de betekenis van duurzaamheid voor bedrijven?

Veel organisaties implementeren om verschillende redenen duurzaamheidsmaatregelen. Duurzaamheid stelt bedrijven in staat hun winst te vergroten, risico's te beheersen en belanghebbenden zoals werknemers, de lokale gemeenschap en aandeelhouders hierbij te betrekken. Door duurzaamheid na te streven, kunnen veel organisaties efficiënter werken, hun bedrijfsreputaties verbeteren, werknemers behouden en een positievere impact hebben op hun gemeenschappen. Daarnaast zijn er nog andere voordelen aan het toepassen van duurzaamheid binnen het bedrijf. Deze omvatten het minimaliseren van de effecten van stijgende energiekosten; het voldoen aan strengere voorschriften op federaal, staats- en lokaal niveau; en klanten te behagen die verwachten dat organisaties ecologisch en sociaal verantwoord zijn. 

De prijzen voor olie, aardgas, kolen en andere energiebronnen zijn de afgelopen decennia volatiel geweest. De meeste prijzen vertonen een opwaartse trend met aanzienlijke schommelingen. Deskundigen zijn bijvoorbeeld van mening dat de energieprijzen in de EU zullen blijven stijgen vanwege een beperkt aanbod van energiebronnen (als gevolg van een breed scala aan factoren) en een toenemende vraag vanuit andere landen, met name China.3 

Door de stijgende kosten zijn veel bedrijven op zoek gegaan naar manieren om te bezuinigen op de hoeveelheid energie die wordt gebruikt in alledaagse operaties. Bedrijven hebben nieuwe manieren gevonden om meer te doen met minder. Dit omvat het verminderen van de hoeveelheid energie die wordt gebruikt voor productie en andere activiteiten, naast het vinden van alternatieve energiebronnen. Alternatieven zijn onder meer wind-, zonne- en biobrandstoffen (brandstoffen die zijn afgeleid van hernieuwbare bronnen, zoals maïs, gras of algen). 

Consumenten besteden steeds meer aandacht aan de milieuprestaties van bedrijven. Consumenten baseren beslissingen op producten of diensten om ten minste gedeeltelijk te kopen op basis van duurzaamheidsfactoren. Bedrijven met een positieve duurzaamheidsprestatie kunnen een appel doen op deze milieugevoelige consumenten. Naast consumenten werken veel milieubewuste bedrijven en andere organisaties liever met, of kopen ze goederen of diensten van, organisaties die zich ook bewust zijn van het milieu. Door duurzaamheidsmaatregelen te implementeren, zullen bedrijven dus meer klanten kunnen aanspreken. 

1.3 Wanneer ben je een duurzaamheidsprofessional?

Een baan in duurzaamheid omvat het concept van rentmeesterschap - het verantwoord omgaan met beschikbare middelen. Duurzaamheidsprofessionals proberen de ecologische, sociale en economische impact van een organisatie te verbeteren. Sommige hebben specifieke titels, zoals duurzaamheidsmanager en directeur CSR (Corporate Social Responsibility). Duurzaamheidsprofessionals in andere rollen hebben mogelijk ervaring als onder meer logistiek (transport, opslag en distributie) managers, milieuwetenschappers, civiel ingenieurs of recyclingcoördinatoren. Veel van deze medewerkers zijn toegewijd aan duurzaamheid, maar wellicht hebben sommigen verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid naast hun primaire taken. Deze werknemers kunnen bedrijfsrecyclingprogramma's implementeren, apparatuur installeren om de efficiëntie te verhogen en processen monitoren om hun goede werking te garanderen. 

Er is geen vast carrièrepad voor banen in duurzaamheid; deze banen hebben verschillende verantwoordelijkheden binnen verschillende organisaties. Bij veel organisaties zit duurzaamheid ingebakken in hun cultuur en is het de verantwoordelijkheid van veel medewerkers. Deze organisaties hebben dus misschien geen toegewijd duurzaamheidspersoneel, maar streven nog steeds naar duurzaamheid. 

Veel grote bedrijven, sommige non-profitorganisaties en overheidsinstanties hebben specifieke professionals op het gebied van duurzaamheid in dienst. Andere organisaties hebben geen eigen duurzaamheidsprofessionals in dienst, maar zoeken wel advies over duurzaamheidspraktijken. Dergelijke organisaties huren vaak duurzaamheidsconsultants in van adviesbedrijven om gespecialiseerde vaardigheden en diensten aan te bieden, evenals extra tijdelijke arbeidskrachten voor specifieke projecten.  

2. Werken als manager in duurzaamheid

Duurzaamheidsmanagers hebben verschillende achtergronden, hebben verschillende functietitels en vervullen een breed takenpakket. Sustainability managers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de duurzaamheidsplannen van een organisatie en voor presentatie van deze plannen aan de hogere staf. Ze kunnen er ook verantwoordelijk voor zijn dat een organisatie voldoet aan de milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Veel duurzaamheidsmanagers vertrouwen op hun public relations en communicatieve vaardigheden om samen te werken met bezorgde burgers in lokale gemeenschappen. 

Sustainability managers werken doorgaans in een kantooromgeving. Sommigen werken mogelijk lange dagen en reizen vaak voor vergaderingen en andere bedrijfsactiviteiten. 

Senior leidinggevenden in duurzaamheid zijn onder meer hoge functies zoals Chief Sustainability Officer, Vice-President Milieu en Director of Corporate Responsibility. Deze leidinggevenden ontwikkelen en sturen duurzaamheidsstrategieën. Een Chief Sustainability Officer is een zelfstandige functie die de duurzaamheidsstrategie en -activiteiten coördineert. Een vice-president van duurzaamheid is een topleider die verantwoordelijk is voor het verminderen van de milieu-impact van een bedrijf, haar activiteiten en haar producten. Sommige bedrijven gebruiken een team gebaseerde aanpak waarbij een multifunctioneel team duurzaamheidskwesties aanpakt. 

2.1 Welke banen zijn er als manager in duurzaamheid?

Algemene en operationele managers zorgen ervoor dat duurzaamheidsstrategieën worden geïmplementeerd in de dagelijkse bedrijfsvoering en dat eventuele duurzaamheidsmaatregelen in de productie worden geïntegreerd. 

Productiemanagers plannen, leiden en coördineren de productieactiviteiten die nodig zijn om een breed scala aan gefabriceerde goederen te produceren. Deze managers kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van het productieproces en het vinden van manieren om afval te verminderen en de efficiëntie te verbeteren, terwijl ze binnen het budget blijven. 

Transport-, opslag- en distributiemanagers zijn van vitaal belang om manieren te vinden om afval te verminderen en goederen duurzamer te verplaatsen, omdat transport, opslag en distributie zeer energie-intensief zijn en veel middelen vergen. Dit kan het veranderen van de verzending van bepaalde goederen van vrachtwagens naar treinen, schepen of andere efficiëntere transportmethoden omvatten. Ze kunnen ook de goederenstroom verbeteren om de opslagtijd te verkorten, wat de behoefte aan magazijnruimte vermindert en energie bespaart die verband houdt met opslag. Logistieke managers zijn bij deze bezetting inbegrepen.

2.2 Welke opleiding heb ik nodig om als duurzaamheidsmanager aan de slag te gaan?

Chief executives en managers hebben doorgaans ten minste een bachelor diploma. Dat diploma kan op verschillende gebieden zijn, maar bedrijfsbeheer, milieuwetenschap en techniek komen het meest voor. Verschillende nieuwere programma's bieden diploma’s en certificaten aan in

Veel grotere organisaties geven er de voorkeur aan dat senior managers ook een hoger diploma hebben, zoals een Master of Business Administration (MBA) of een masterdiploma in het veld waarin de manager werkt. Algemene en operationele managers hebben doorgaans minimaal een MBO diploma nodig om het beroep te betreden, maar transport-, opslag- en distributiemanagers kunnen instromen met een middelbare schooldiploma. Bovendien hebben deze managers een aantal jaren ervaring nodig in hun vakgebied voordat ze manager worden.

2.3 Wat verdien ik als manager?

Humboldt heeft geen loongegevens specifiek voor duurzame beroepen. De onderstaande tabel toont het gemiddelde jaarloon in februari 2021 voor managementfuncties in duurzaamheid. Het weergegeven loon is het gemiddelde jaarloon voor Nederland als geheel; lonen variëren per werkgever en locatie.

Beroep

Jaarsalaris (Bruto)

Baankans

Algemene en operationele manager

€ 73000

Goed

Productie Manager

€ 55000

Goed

Transport-, opslag-, en distributiemanagers

€ 63000

Zeer goed

Sustainability Manager

€ 60.000

Zeer goed

Logistiek manager

€ 47.500

Zeer goed

 Bron tabel Salarissen Sustainability Sector

3. Wetenschappelijke beroepen

Wetenschappers die werken aan duurzaamheid bedenken technische oplossingen om o.a. afval te verminderen en kosten te besparen. Ze helpen bij het ontwikkelen van strategieën om de veiligheid te vergroten en het risico op ziekte en letsel voor de werknemers van een bedrijf te verminderen. Sommige wetenschappers dienen als adviseurs voor duurzaamheidsmanagers en zijn betrokken bij onderzoek om de milieu-impact van een bedrijf te minimaliseren. Veel wetenschappers in de duurzame sector fungeren ook als adviseurs en werken als consultants bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in het leveren van sustainable services aan bedrijven die geen eigen sustainability specialisten hebben, of aan degenen die gespecialiseerde kennis nodig hebben om duurzame strategieën te implementeren.8 Veel mensen met een wetenschappelijke achtergrond gaan vaak naar managementposities en worden beslissers op het hoogste niveau in de zakelijke gemeenschap. Ze gebruiken hun technische kennis om een organisatie te begeleiden naar duurzamere praktijken en worden vaak gepromoveerd tot managementfuncties. 

Beroepen in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling zijn meer interdisciplinair geworden, en als gevolg daarvan is het gebruikelijk voor biologische wetenschappers, chemici, material scientists en ingenieurs om als team samen te werken. De meeste wetenschappers werken in een kantoor of laboratorium en brengen ook enige tijd door in productiefaciliteiten met engineers en andere specialisten. Sommige wetenschappers, zoals milieuwetenschappers of natuurbehoud wetenschappers, brengen een groot deel van hun tijd buiten door met het bestuderen van de natuurlijke omgeving. 

3.1 Welke banen zijn er als wetenschapper in de duurzaamheid?

Atmosferische wetenschappers bestuderen de effecten van luchtverontreiniging en de effecten van de bedrijfsactiviteiten op de algehele omgeving. 

Biochemici en biofysici bestuderen de chemische samenstelling van organismen. Ze kunnen ook de effecten van vervuiling op deze organismen bestuderen en manieren bepalen om de impact van vervuiling te verminderen, evenals manieren om de effecten ervan te verminderen. 

Chemici en materiaalwetenschappers ontwikkelen nieuwe chemicaliën of materialen die een lagere milieu-impact hebben dan gebruikte materialen in huidige operaties. 

Milieubeheerwetenschappers beheren het gebruik en de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen. Ze adviseren landeigenaren over het gebruik en beheer van hun land en kunnen programma's ontwerpen en implementeren die het land gezonder en productiever maken. Sommigen zullen werken aan het behoud en herstel van openbare en particuliere gronden. 

Milieuwetenschappers gebruiken hun kennis van de natuurwetenschappen om het milieu te beschermen door problemen te identificeren en oplossingen te vinden die de gevaren voor de gezondheid van het milieu en de bevolking minimaliseren. Ze analyseren metingen van lucht, voedsel, water en bodem om de manier te bepalen om het milieu te reinigen en te behouden. 

Microbiologen bestuderen microscopisch kleine organismen, zoals bacteriën en virussen. Veel bacteriën of andere microscopisch kleine organismen kunnen worden gebruikt om vervuiling op te ruimen, of door het gebruik van bacteriën, gist of andere microben om nieuwe biobrandstoffen te ontwikkelen, kan de noodzaak om fossiele brandstoffen te gebruiken worden verminderd. 

Natuurwetenschappelijke managers zijn zowel managers als leidende wetenschappers. Ze houden toezicht op de inspanningen van wetenschappers die werken aan duurzaamheidskwesties. Als er bijvoorbeeld meerdere wetenschappers zijn, zoals een chemicus, atmosferische wetenschapper en een milieuwetenschapper die aan een groot project werken, zal de wetenschapsmanager toezicht houden op de inspanningen van de andere wetenschappers en deze coördineren. 

Bodem- en plantwetenschappers bestuderen lokale planten en de grond die deze planten ondersteunt. Ze zoeken naar ziekten of chemicaliën in planten en bodem die het gevolg zijn van verontreinigende stoffen en bestuderen manieren om deze verontreinigende stoffen te verwijderen en verdere vervuiling te voorkomen.

3.2 Welke opleiding heb ik nodig als scientist in de duurzame sector

De achtergrond van de meeste  wetenschappers hierboven is een bachelor diploma, behalve voor biochemici en biofysici, die doorgaans een doctoraat nodig hebben om het beroep uit te oefenen. Ook al kan een bachelor diploma voldoende zijn om veel van de wetenschappelijke beroepen uit te voeren, een master of Ph.D. kan nodig zijn om onderzoek te doen en nieuwe producten te ontwikkelen. Wetenschappers die in duurzaamheid werken, hebben vaak een diploma in milieuwetenschappen, scheikunde of een van de biologische wetenschappen.

3.3 Wat kan ik verdienen als wetenschapper in de duurzame sector

Humboldt heeft nog geen loongegevens specifiek voor duurzame beroepen. De onderstaande tabel toont het gemiddelde jaarloon in februari 2021 voor wetenschappelijke beroepen actief in de duurzame sector. Het weergegeven loon is het gemiddelde jaarloon voor Nederland als geheel; lonen variëren per werkgever en locatie.

Beroep

Jaarsalaris (Bruto)

Baankans

Atmosferische wetenschappers

€ 42.000

Zeer goed

Biochemici en biofysici

€ 55.000

Zeer goed

Chemische en materiaalwetenschappers

€ 63.000

Zeer goed

Milieu scientists

€ 40.000

Zeer goed

Natuurwetenschappelijke managers

€ 47.500

Zeer goed

Bodem- en Plantwetenschappers

€ 40.000

Zeer goed

  Bron tabel Salarissen Sustainability Sector

4. Werken als ingenieur in sustainability

Ingenieurs die werken aan duurzaamheid bedenken technische oplossingen om afval te verminderen en kosten te besparen. Ze kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van methoden om de veiligheid te vergroten en het risico op ziekte en letsel voor de werknemers van een bedrijf te verminderen. 

Ingenieurs zijn in dienst bij verschillende organisaties, waaronder fabrikanten, overheidsinstanties en adviesbureaus. De meeste engineers werken in kantoren of laboratoria; maar ze reizen vaak naar andere werklocaties, zoals industriële fabrieken en bouwplaatsen. 

4.1 Welke vacatures zijn er als engineer in duurzaamheid?

Chemische ingenieurs werken om de milieu-impact van chemicaliën die door een bedrijf in productieprocessen worden gebruikt te minimaliseren. Deze ingenieurs kunnen zich richten op het gebruik van hernieuwbare bronnen om chemicaliën te produceren die niet zijn afgeleid van fossiele brandstoffen, of op het ontwikkelen van chemicaliën die biologisch afbreekbaar zijn en niet resulteren in vervuiling van het milieu. 

Civiele ingenieurs zijn betrokken bij het duurzaam bouwen en het ontwerpen van constructies die efficiënt zullen werken, vervuiling verminderen en de koolstofproductie verminderen.9 Ze ontwerpen ook watervoorzienings- en afvalwaterzuiveringsinstallaties. 

Environmental engineers gebruiken de principes van biologie en chemie om oplossingen voor milieuproblemen te ontwikkelen. Ze zijn betrokken bij de bestrijding van water- en luchtverontreiniging, recycling, afvalverwijdering en volksgezondheidskwesties. 

QHSE manager streven ernaar schade aan mensen, eigendommen en het milieu te voorkomen door hun kennis van systeemtechniek en gezondheids- en veiligheidsfactoren op de werkplek toe te passen. Met behulp van deze gespecialiseerde kennis identificeren en meten ze potentiële gevaren, zoals het risico op brand en de gevaren van het omgaan met giftige chemicaliën. Ze bevelen ook passende maatregelen aan ter voorkoming van verlies, afhankelijk van de waarschijnlijkheid van schade en potentiële schade. 

Industrial Engineers bepalen de meest effectieve manieren om de basis productiefactoren - mensen, machines, materialen, informatie en energie - te gebruiken om een product te maken of een dienst te verlenen. Industriële ingenieurs zoeken naar manieren om de efficiëntie te verbeteren en implementeren deze strategieën om een bedrijf meer te laten produceren met minder.

4.2 Welke opleiding heb ik nodig als ingenieur in de sustainable industrie?

Ingenieurs hebben meestal een bachelor diploma op technisch gebied. Ingenieurs die zich richten op duurzaamheid hebben meestal werkervaring op gebieden die kunnen worden toegepast op duurzaamheidsprogramma's. Licenties als professionele ingenieur (PE) zijn wenselijk en vaak vereist, afhankelijk van de specialiteit van een ingenieur. Startende ingenieurs werken onder nauw toezicht van senior of toezichthoudende ingenieurs en kunnen senior ingenieurs bijstaan bij duurzaamheidsprojecten.

4.3 Wat is het salaris van een engineer in de duurzame sector?

Humboldt heeft nog geen loongegevens specifiek voor duurzame beroepen. De onderstaande tabel toont het gemiddelde jaarloon in februari 2021 voor technische beroepen in de duurzame sector. Het weergegeven loon is het gemiddelde jaarloon voor Nederland als geheel; lonen variëren per werkgever en locatie.

Beroep

Jaarsalaris (Bruto)

Baankans

Chemische Ingenieurs

€ 40.000

Zeer goed

Civiele Ingenieurs

€ 40.000

Zeer goed

Environmental Engineers

€ 47.000

Zeer goed

QHSE Manager

€ 72.000

Zeer goed

Industrial Engineers

€ 55.000

Zeer goed

 Bron tabel Salarissen Sustainability Sector

5. Overige leuke banen in duurzaamheid

Naast managers, wetenschappers en ingenieurs zijn er nog vele andere beroepen betrokken bij duurzaamheid. Dit zijn onder meer accountants en auditors, specialisten in bedrijfsvoering en compliance officers. 

Beroepen in deze groep werken meestal in een kantooromgeving, maar kunnen naar werklocaties reizen om inspecties uit te voeren en kostenramingen te maken. 

5.1 Bij welke banen ben je nog meer actief in de duurzaamheid?

Accountants en auditors meten de impact van duurzaamheidsprogramma's. Ze bepalen de monetaire besparingen en kosten die aan deze programma's zijn verbonden en kunnen niet-monetaire aspecten meten, zoals milieuprestaties en de hoeveelheid afvalvermindering. 

Business operations specialisten zijn een brede categorie met recycling coördinatoren en energie-auditors. 

Recycling coördinatoren coördineren recycling programma's voor overheden en particuliere bedrijven. Bedrijven recyclen veel van de materialen die worden gebruikt bij de productie en de bedrijfsvoering, zoals overtollige verpakkingen, kantoorpapier, gebruikte chemicaliën en schroot.10 

Energieauditors, ook wel energiebeoordelaars of energieadviseurs of EPA Adviseur genoemd, helpen energieverspilling te voorkomen door gebouwen te inspecteren en plekken te vinden met luchtlekkage en adviseren klanten over het oplossen en voorkomen van lekken. 11 

Compliance officer onderzoeken, evalueren het in aanmerking komen voor, of conformiteit met, wet- en regelgeving. Ze zorgen ervoor dat organisaties voldoen aan de milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en kunnen rapporten of aanbevelingen opstellen over hoe een bedrijf kan voldoen aan de voorgestelde voorschriften of aan hogere normen dan de voorschriften vereisen. 

Calculator voorspellen nauwkeurig de kosten, omvang en duur van duurzaamheidsprojecten. Ze ontwikkelen de kosteninformatie die ondernemers en managers nodig hebben om te beslissen over de winstgevendheid van duurzaamheidsprojecten. 

Human resources-specialisten zijn verantwoordelijk voor de personeelsbehoeften van een organisatie. Ze kunnen bijhouden hoe werknemers zich houden aan duurzaamheidspraktijken. Ze kunnen verantwoordelijk zijn voor het maken van trainingsprogramma's over duurzaam ondernemen. 

Logistiek specialisten analyseren en coördineren de supply chain van een organisatie - het systeem dat een product van leverancier naar consument verplaatst. Ze vinden manieren om de hoeveelheid afval bij het opslaan en vervoeren van goederen te verminderen. Verhoogde efficiëntie op deze gebieden zal afval, emissies en kosten verminderen. 

QHSE Managers helpen schade aan werknemers, eigendommen, het milieu en het grote publiek te voorkomen. Ze kunnen veilige werkplekken ontwerpen, machines inspecteren en de luchtkwaliteit testen. Bovendien kunnen ze op zoek gaan naar chemische, fysische, radiologische en biologische gevaren. Ze communiceren regelmatig met het management over de status van gezondheids-, veiligheids- en milieuprogramma's. Arbo- en veiligheidsspecialisten hebben doorgaans meer verantwoordelijkheid dan technici. Technici kunnen verantwoordelijk zijn voor kleine aspecten van veiligheid en gezondheid op het werk, of ze kunnen specialisten bijstaan bij hun taken.

5.2 Welke opleidingen komen veel voor als je wilt werken in de duurzaamheid?

Accountants en auditors hebben ten minste een bachelor diploma in boekhouding, financieel, finance of een gerelateerd vakgebied nodig. Certificering binnen een specifiek boekhoudgebied is wenselijk en de meeste organisaties verwachten dat accountants Certified Public Accountants (CPA's) zijn.

Recyclingcoördinatoren hebben doorgaans tenminste een bachelor diploma nodig in een vakgebied dat verband houdt met recycling, zoals beheer van milieubronnen of milieueducatie om aan het beroep te kunnen deelnemen.

Compliance officer hebben doorgaans een bachelor diploma op een aantal gebieden, en sommigen hebben mogelijk een diploma rechten. Compliance functionarissen hebben ook een on-the-job training nodig die maximaal 1 jaar kan duren. 

Calculator kunnen een bachelor diploma behalen op verschillende gebieden, waaronder bouwmanagement, bedrijfsbeheer, engineering en informatietechnologie. Een calculator wordt doorgaans gepromoveerd naar deze functie met meerdere jaren werkervaring in de bouw, het bedrijfsleven of de productie. Deskundigheid die door ervaring is opgedaan, wordt gebruikt om een oordeel te vellen over hoeveel projecten of processen zouden moeten kosten. 

Human resources-specialisten moeten een bachelor diploma in human resources of een gerelateerd bedrijfsgebied hebben. Er zijn veel professionele organisaties die gespecialiseerd zijn in human resources die cursussen en een aantal certificeringsprogramma's aanbieden. 

Logistiek specialisten kunnen in aanmerking komen voor functies met een Associate-degree, maar de meeste organisaties geven de voorkeur aan werknemers met een bachelor diploma. Logistiek specialisten hebben doorgaans werkervaring nodig op een gebied dat verband houdt met logistiek of zaken. 

QHSE Managers hebben ten minste een bachelor diploma op het gebied van gezondheid, veiligheid of een gerelateerd vakgebied nodig; sommige posities vereisen geavanceerde graden. Alle specialisten zijn getraind in toepasselijke wetten en inspectieprocedures door middel van een combinatie van klassikale en praktijkgerichte training. 

Arbo-technici hebben doorgaans een middelbare schooldiploma nodig om aan het beroep te kunnen deelnemen. Ze krijgen meestal on-the-job training, samen met formeel onderwijs over het uitvoeren van de juiste tests en het herkennen van veelvoorkomende problemen.

5.3 Welke salarissen worden er verdiend in de duurzaamheid?

Humboldt heeft nog geen loongegevens specifiek voor duurzame beroepen. Onderstaande tabel toont het gemiddelde jaarloon in februari 2021 voor de hierboven genoemde duurzaamheids carrieres. De weergegeven lonen zijn het gemiddelde jaarloon voor Nederland als geheel; lonen variëren per werkgever en locatie.

Beroep

Jaarsalaris (Bruto)

Baankans

Accountants en auditors

€ 50.000

Zeer goed

Recycling coördinatoren

€ 40.000

Zeer goed

Compliance officer

€ 55.000

Zeer goed

Calculator

€ 42.000

Zeer goed

HR specialisten

€ 55.000

Zeer goed

Logistiek specialisten

€ 40.000

Zeer goed

QHSE Manager

€ 72.000

Zeer goed

 Bron tabel Salarissen Sustainability Sector

6. De nieuwe baankansen in duurzaamheid

In dit artikel zijn verschillende beroepen op het gebied van duurzaamheid onderzocht. Als de groei van duurzaamheid aan blijft houden, zullen meer organisaties duurzaamheidsprofessionals in dienst nemen. De voordelen van deze groei zouden merkbaar moeten zijn in veel sectoren van de Nederlandse industrie, van diensten zoals financiën en gezondheidszorg tot productie en constructie. 

Duurzaamheidsprofessionals hebben een breed scala aan onderwijs- en ervaringsniveaus, voornamelijk op het gebied van wetenschap, techniek en business management. Hoewel veel van de beroepen met verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid minimaal een bachelor diploma vereisen, zijn er kansen voor individuen met een grote verscheidenheid aan werkervaring en kennis.

Naarmate duurzaamheid breder geaccepteerd wordt, ontstaan er nieuwe kansen om bij te dragen aan dit veld waarmee je met jouw inzet serieuze impact kan maken. Een nieuwe, op duurzaamheid gerichte markt zou in de toekomst meer banen op moeten leveren. 

Is je interesse gewekt? Bekijk dan deze vacatures

Sea Ranger Service BV
Utrecht

HR/Juridische Stagiair