JS Consultancy

Procesregisseur RES

Naar originele vacature →
Salaris
€ 3.000 - 5.000
Locatie
Zwolle
Opleidingsniveau
HBO
WO
score:
1
De procesregisseur heeft de taak om het in gang gezette traject rondom de RES verder op te pakken, en dit samen met de deelnemende gemeenten en waterschappen in de regio, de provincie en netbeheerder Alliander en andere relevante stakeholders verder vorm te geven en te zorgen voor een inspirerend, breed en bestuurlijk gedragen proces en overeenkomstige uitkomst. De uitkomst is een Regionale energie Strategie, waarin de regio als bijdrage aan de landelijke klimaatopgave een (voorlopig) bod doet t.a.v. grootschalige opwekking van hernieuwbare energie die de regio in 2030 wil realiseren.

WerkzaamhedenDe procesregisseur werkt nauw samen met de bestuurlijke voorzitter van de stuurgroep. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de te realiseren uitkomst. De procesregisseur werkt samen met door de (ambtelijke) werkorganisatie. Als resultaatgebieden voor 2020 en 2021 zijn benoemd:
* De procesregisseur zorgt voor het inrichten en functioneren van de werkorganisatie;* een plan van aanpak 2021 inclusief planning gericht op het proces tot en met eindbod, inclusief bestuurlijke besluitvormingsmomenten;
* voorstellen en afspraken met partijen over hun inzet in het proces en beoogde resultaten;* een conceptbod RES welke wordt geagendeerd in alle colleges van de RES-partners inclusief het hiervoor benodigde proces;
* de (bestuurlijke en inhoudelijke) voorbereidingen op het eindbod RES, verwacht in het voorjaar van 2021.
Er vindt periodiek overleg plaats met de ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer om de voortgang met betrekking de opdracht en de besteding van uren.

Vaardigheden

* Aantoonbaar afgeronde opleiding minimaal op HBO-niveau;
* aantoonbaar ervaring met RES;
* aantoonbaar recente ervaring (sinds 2015) als procesregisseur;
* aantoonbare kennis van en werkervaring op het gebied van energietransitie en duurzaamheid;
* aantoonbaar actueel politiek netwerk in de regio Noord-Veluwe op het gebied van duurzaamheid;
* aantoonbaar meerjarige bestuurlijke ervaring op het gebied van duurzaamheid.

Competenties
* Bestuurlijke sensitiviteit;
* draagvlak verkrijgen bij bestuurders (ook bij belangentegenstellingen);
* overtuigingskracht;
* Pro-actief;
* resultaatgericht;
* goede mondelingen en schriftelijke communicatievaardigheden.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Voor een gemeente in omgeving Zwolle is JS Consultancy op zoek naar een Procesregisseur RES (24 uur, 12 mnd, per 1 juli).

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 12 maanden voor 24 uur in de week (verlenging mogelijk).
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Uren per week: 24

Contract: Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Barry Boshart via barryboshart@jsconsultancy.nl of 06 – 20 53 07 15. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button. De gesprekken vinden plaats op 22 juni.tijdelijk

meer vacatures bij JS Consultancy

JS Consultancy

Utrecht

Programmamanager Duurzaamheid

Vacatures die mogelijk ook interessant zijn