Yacht

Manager Projectbeheersing

Naar originele vacature →
Salaris
€ 2.500 - 6.000
Locatie
Roermond
Opleidingsniveau
HBO
WO
score:
1

De manager projectbeheersing draagt de zorg voor de beheersing van de projecten binnen het programma WiB, zodanig dat de realisatie van de doelstellingen op een beheerste wijze tot stand komen. Om dit te bereiken werk je vanuit de projecten aan beheersaspecten op het gebied van planning, budget, kwaliteit, scope en risicobeheersing. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de voortgangsrapportage voor het Waterschap Limburg. Ook interfacemanagement en informatiemanagement zijn onderdeel van de projectbeheersing en draag je bij aan het verder inrichten van de programmabeheersing en de afstemming binnen het waterschap.

In je rol als Manager Projectbeheersing werk je samen met de senior Manager Projectbeheersing. Deze senior Manager Projectbeheersing neemt deel aan het Programma-IPM team. Jouw rol is om op een zelfstandige wijze invulling te geven aan de projectenbeheersing binnen de projecten maar ook om op programmaniveau onderdelen van de beheersing uit te voeren.

Je bent verantwoordelijk voor de projectbrede beheersing op de aspecten tijd-, geld- en risicobeheersing. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de projectbrede integrale voortgangsrapportage intern en naar externe partijen. Tevens ben je verantwoordelijk voor scopebeheer, kwaliteitsmanagement, interfacemanagement en documentbeheer.

Vaardigheden

  • Minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van manager projectbeheersing bij een waterschap, gemeente, provincie of Rijkswaterstaat;
  • Kennis en ervaring met projectmatig werken conform het IPM rollenmodel en het ondersteunen van de PM;
  • Kennis en ervaring met het opstellen van integrale project- en programmarapportages;
  • Kennis en ervaring met onderhouden van budgetbewakingsmodellen, risicomanagement, voortgangsrapportages, informatiemanagement, (capaciteits)planningen en het ondersteunen bij risico- en planningssessies;
  • Kennis van en ervaring met het leveren van financiële input voor de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming op basis van overheidsplanning- en controlprocessen, financiële systemen en programma/projectadministraties waarbij het essentieel is een goede verbinding te leggen tussen de programma/projectinhoud en de vertaling naar de financiële functie;
  • Je hebt een hands on mentaliteit: Integrale projectbeheersing van het programma is “jouw ding”;
  • Je bent in staat om kennis over te dragen en mensen te enthousiasmeren.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland. Maar onze uitdagingen zijn groots. Dijkversterkingen, klimaatverandering, innovatie en duurzaamheid vormen de basis voor ons werk. Geen ander waterschap heeft een afwisselender gebied dan het onze: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland.

Een van de specifieke uitdaging voor het waterschap is het aanpassen aan de klimaatverandering en onder andere te werken aan het verminderen van de wateroverlast. Waterschap Limburg werkt mee aan klimaat-adaptief Limburg. Hiervoor heeft zij het programma Water in Balans (WiB) opgezet. Kenmerkend voor de programma-aanpak ‘Water in Balans’ is het samenspel tussen concrete doelen binnen de opgave enerzijds en de beïnvloeding van de opgave van en vanuit de omgeving en praktijk anderzijds, zonder het bereiken van resultaten uit het oog te verliezen. Dat vraagt focus op de scope, robuustheid in de aanpak, duidelijkheid met betrekking tot de governance, innovatie op de maatregelen en een meerjarige koers en houvast.Het programma is ingedeeld in tranches van projecten en in jaarschijven die bestuurlijk worden vastgesteld. Een tranche bevat de inhoud, financiën en tijdpad van een aantal benoemde projecten. Beheersing van deze aspecten vergt dus scopemanagement.

De nadruk van de manager projectbeheersing in deze fase ligt op het verder ontwikkelen van de programma- en projectenbeheersing. Naarmate het programma verder vordert, zal de programmabeheersing stabieler worden.

Het gaat om een omvangrijk programma dat is georganiseerd volgens het Integraal Projectmanagement (IPM) model. Voor het programmamanagementteam van Water in Balans wordt gezocht naar een manager projectbeheersing.

Uren per week: 32

Salaris: € 83,-

Contract: tijdelijk

meer vacatures bij Yacht

Yacht

Nederland

Senior Inkoopadviseur

Vacatures die mogelijk ook interessant zijn