Yacht

Stedenbouwkundig Beleidsmedewerker

Naar originele vacature →
Salaris
€ 2.500 - 5.000
Locatie
Nederland
Opleidingsniveau
WO
score:
3
Het team beleid ruimte is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het gebied van de volgende terreinen:
mobiliteit, wonen, stedenbouw, duurzaamheid, afval, groen / natuur / landschap, vastgoed, openbare ruimte,
riolering en water. Daarnaast ontwikkelen zij ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en visies. De komst
van het omgevingsstelsel vraagt om een integrale manier van werken en het team wil de komende periode een
kwaliteitsslag maken. Voor het team ruimte is het op de goede wijze vormgeven van de transformatie in de stad
een kerntaak. Onderdeel hiervan zijn; een levendig en aantrekkelijk centrum, verdunning en vergroening aan de
randen en de verduurzaming (energietransitie, klimaatadaptatie, circulair bouwen)
Wij zijn tijdelijk op zoek naar extra capaciteit op planologie/stedenbouw om de grote transformatie opgave die er
ligt invulling te geven

Wat zijn de concrete werkzaamheden?
  • Meedenken met initiatiefnemers om gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen;
  • Stedenbouwkundige advisering op aanvragen vooroverleg en omgevingsvergunningen;
  • Stedenbouwkundige advisering op een aantal lopende projecten;
  • Aanpassing beleid ruimtelijke kwaliteit.
Wie ben jij?
Je bent een ervaren professional binnen het beleidsveld planologie/stedenbouw. Je hebt een pro-actieve houding
en bent in staat goed met allerlei partijen (woningbouwcorporaties, particuliere initiatiefnemers, projectontwikkelaars) te communiceren. Je bent inhoudelijk goed op de hoogte van de actuele stand van zaken
binnen de ruimtelijke ordening -en ontwikkelingsopgaven.

Vaardigheden

Wat breng je mee

  • afgeronde universitaire opleiding, of door ervaring verkregen vergelijkbaar niveau;
  • je hebt ervaring in een gemeentelijke organisatie;
  • je bent gewend te acteren in een bestuurlijk/politieke omgeving;
  • je schrijft makkelijk en begrijpelijk;
  • je bent in staat te schakelen tussen provinciaal en regionaal beleid en lokale projecten;
  • je bent een echte netwerker en snel in staat snel de juiste mensen binnen en buiten de gemeente te vinden.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Heerlen is een jonge stad die eigenzinnig, vastberaden en met overtuiging werkt aan grote, maar vooral boeiende
opgaven. De afgelopen jaren hebben wij gebouwd met en voor de Heerlenaren. Met resultaat: Heerlenaren zijn
trots op hun stad. Het borrelt van de ideeën en initiatieven. Als stad met zo’n 90.000 inwoners vervullen we de
centrumfunctie voor de regio Parkstad Limburg. Daarmee werken we aan het leefgenot van 240.000 inwoners.

Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke vacature voor 5 tot 6 maanden voor 32-36 uur per week. Een minimale inzet van 4 dagen per week wordt gevraagd door de Gemeente Heerlen. Dit betreft een schaal 11 rol op de CAR-UWO schaal. het is mogelijk om deze vacature als ZZP'er of via detachering in te vullen.

Meer informatie? Neem contact op met Jordi Mulders via jordi.mulders@yacht.nl of 06-46365947.

Uren per week: 36

meer vacatures bij Yacht

Yacht

Hengelo

Stedenbouwkundige

Yacht

Nederland

Planoloog Buitengebied

Vacatures die mogelijk ook interessant zijn