Van Dijk Employment Services

Contractmanager Parklaan (28 uur)

Naar originele vacature →
Salaris
€ 2.500 - 4.000
Locatie
Ede
Opleidingsniveau
HBO
WO

U bent een contractmanager die ervaring heeft binnen infrastructurele projecten binnen een overheid en ervaring heeft binnen een IPM-team.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Gelderland, is op zoek naar een contractmanager voor het project Parklaan. Dit project heeft als doel om een betere ontsluiting en bereikbaarheid voor Ede-Oost te creëren, waar het door verschillende factoren steeds drukker wordt op de weg. De Parklaan verbindt de A12 met de N224 en beslaat deels een bestaand wegtracé en grotendeels een nieuw aan te leggen tracé. Het totale tracé beslaat ongeveer 5,5 kilometer.

Het project bestaat uit diverse onderdelen:

 • De Poortwachter. Dit betreft de aansluiting op de A12, de aanpassing daarvan en het begin van de Parklaan aan de zuidzijde van Ede. De uitvoering van dit deel is gaande.
 • Kruising Klinkenbergerweg - aansluiting World Food Centre (WFC). Met het oog op een spoedige ontsluiting van het WFC is voor dit deel van het tracé een andere aanpak gekozen. Er is een ontwerp uitgewerkt en vertaald naar een RAW-bestek, dat is aanbesteed.
 • Noord / zuid. Dit betreft het overgrote deel van het tracé. Voor het noordelijk en zuidelijk deel wordt momenteel een Voorlopig Ontwerp vervaardigd, dat vervolgens als geïntegreerd contract gaat worden aanbesteed.
 • Het IPM-team Parklaan heeft beperkte ervaring met integraal projectmanagement en is relatief onervaren op het specifieke onderdeel contractmanagement. Dat vraagt een sterke contractmanager, die het IPM-team meeneemt in het contractproces, de te maken keuzes en de uiteindelijke realisatie van de Parklaan conform ontwerp en met aandacht voor de omgeving.

  Wat?
  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

  Taken

  • U verzorgt de beheersing van risico’s binnen het taakveld contractmanagement.
  • U bent verantwoordelijk voor het actueel houden van risico’s, het benoemen en het uitvoeren van beheersmaatregelen en het leveren van een actieve bijdrage aan het projectbrede risicomanagementproces volgens de RISMAN-methode.
  • U draagt zorg voor de realisatie van het contract volgens het op te stellen contractbeheersplan inclusief de bijbehorende contractadministratie.
  • U voert regie op afwijkingen en risico’s tussen contract en realisatie, met oog voor draagvlak voor de oplossingskeuze bij de eindgebruikers en de opdrachtgever.
  • U draagt zorg voor een actueel overzicht van voorgestelde contractwijzigingen in nauwe samenwerking met de manager.
  • U bent het primaire aanspreekpunt voor de communicatie met de opdrachtnemer en de beheersing van het contract.
  • U draagt zorg voor de voorbereiding en de uiteindelijke overdracht van de contractdossiers en het opgeleverde resultaat.
  • U werkt nauw samen met de andere teamleden binnen het IPM-team en stemt raakvlakken en te maken keuzes met hen af.
  • U neemt het IPM-team mee in de totstandkoming van de contractstrategie, de contractvoorbereiding, de aanbesteding en vervolgens een beheerste uitvoering.
  • U zorgt dat het IPM-team het contractproces begrijpt, weet wanneer hun inzet wordt gevraagd en beschikt over de relevante contractuele eisen.
  • U stuurt het inkoop- en contractbeheersingsteam aan en zorgt voor draagvlak, inzet en commitment binnen dat team.
  • U bent namens de opdrachtgever het contact- en aanspreekpunt voor de opdrachtnemer.
  • U onderhoudt de dagelijkse contacten en voert waar nodig onderhandelingen met de opdrachtnemer.
  • U werkt vanuit een samenwerkingsgerichte houding, maar escaleert waar nodig.
  • U fungeert als volwaardig counterpart voor de opdrachtnemer.

  Eisen

  • U hebt minimaal 5 jaar ervaring met het werken met UAV-GC, EMVI, risicomanagement (RISMAN-methode), system engineering, systeemgerichte contractbeheersing en aanbestedingswetgeving.
  • U hebt minimaal 5 jaar ervaring in de rol van contractmanager bij complexe ruimtelijke projecten vanuit een publieke partij, waaronder ervaring in de samenwerking met aannemers.
  • U hebt minimaal 3 jaar ervaring met het werken met geïntegreerde contracten en de koppeling tussen techniek en contractvoorwaarden bij opdrachten in de GWW.
  • U hebt vakinhoudelijke opleidingen gevolgd op het gebied van inkoop en contracten.
  • U hebt ervaring met het werken conform het IPM-model.

  Wensen

  • U heeft ervaring met het uitvoeren van proces- en producttoetsen.
  • U hebt ervaring met de aansturing van een contract waar de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging bij de opdrachtnemer ligt.
  • U hebt kennis van en ervaring met duurzaam inkopen, waaronder Aanpak Duurzaam GWW, Green Deal Duurzaam GWW 2.0, MVI-criteria, Innovatiegericht Inkopen en/of Inkopen met Milieukostenindicator.
  • U hebt ervaring met situaties waarin geïntegreerde contracten worden gerealiseerd waar kwaliteitsborging bij de opdrachtnemer ligt, vanuit een opdrachtgever waar bij de gemeentelijke organisatie (specifiek: de beheerafdeling(en)) weinig tot geen ervaring is met dergelijke contractvormen.

  Waar?
  Regio Ede

  Wanneer?
  De functie is per 1 juli beschikbaar voor 28 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juni 2021, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

  Contract:

  Hoe?
  Reageer vóór dinsdag 12 mei 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Rob van der Veen, 078-6549060. Referentienummer 200199.

  Van Dijk Employment Services?
  Van Dijk Employment Services is al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

  meer vacatures bij Van Dijk Employment Services

  Van Dijk Employment Services

  Amsterdam

  Senior contractmanager verhardingen (36 uur)

  Van Dijk Employment Services

  Den Haag

  Projectleider energietransitie (24 uur)

  Van Dijk Employment Services

  Utrecht

  Assetmanager gemeentelijk vastgoed (36 uur)

  Vacatures die mogelijk ook interessant zijn