Van Dijk Employment Services

Projectleider energietransitie (24 uur)

Naar originele vacature →
Salaris
€ 2.500 - 6.000
Locatie
Den Haag
Opleidingsniveau
HBO
WO
score:
1

U bent een ervaren projectleider die zowel op het proces, de strategie en de inhoud het team verder helpt met als doel de totstandkoming van een LES en de positionering van de gemeente binnen de RES.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een projectleider energiestrategie en –transitie. Deze ambtelijke organisatie, heeft samen met ongeveer 650 medewerkers, de ambitie om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Het motto dat de gemeente aanhoudt is: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijk.

De gemeente heeft in 2019 het uitvoeringprogramma Duurzaam 2019-2022 vastgesteld. Het belangrijkste onderdeel van dit programma zijn de verplichtingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord en dan met name de energietransitie. Een ambitieus team werkt binnen de gemeente aan de energiestrategie en –transitie. U gaat onder andere werken met de programmamanager duurzaamheid, ook wel de ambtelijke opdrachtgever.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U zorgt voor verbinding binnen de organisatie voor het dossier Energietransitie.
 • U geeft sturing aan het team Energietransitie bij het vormgeven van de positionering van de gemeente in de RES (Regionale Energiestrategie).
 • U bent verantwoordelijk voor de opzet en aanpak van de LES (Lokale Energiestrategie), de totstandkoming van de Transitievisie Warmte en de wijkaanpak als onderdeel van de strategie.
 • U bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de te behalen mijlpalen.
 • U draagt zorg voor de strategische documenten en u bent de penvoerder voor de op te stellen LES.
 • U levert, in samenwerking met het team, een meerjarenperspectief op met daarin de doelstelling voor de energietransitie die voor de eerst 4 jaar zijn uitgewerkt.
 • U activeert, samen met het team, over de consequenties van het klimaatakkoord.

Uw profiel 

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo bachelor opleiding.
 • U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met de energietransitie en het duurzaamheidsbeleid bij de overheid.
 • U hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 4 jaar ervaring opgedaan als projectleider met het begeleiden en aansturen van projecten die politiek-bestuurlijk gevoelig zijn op communicatief, participatief, juridisch en financieel vlak.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring opgedaan als projectleider op het gebied van energietransitie.
 • U bent op maandag 17 en dinsdag 18 augustus beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever.
 • U bent uiterlijk 1 september 2020 beschikbaar.

Waar?
Regio Den Haag

Wanneer?
De functie is per begin september beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind februari, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Contract:

Hoe?
Reageer vóór maandag 10 augustus 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Rob van der Veen, 078-6549060. Referentienummer 200531.

Van Dijk Employment Services?
Van Dijk Employment Services is al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

meer vacatures bij Van Dijk Employment Services

Van Dijk Employment Services

Rotterdam

Projectleider windpark (26-30 uur)

Van Dijk Employment Services

Amsterdam

Projectleider omgevingsplan (20 uur)

Van Dijk Employment Services

Amsterdam

Projectleider watergebiedsplannen / KRW (36 uur)