DC Engineers B.V.

Sr. adviseur duurzaamheid (12) 18 u/w

Naar originele vacature →
Salaris
€ 2.500 - 4.000
Locatie
Den Haag
Opleidingsniveau
HBO
WO
score:
10
Standplaats: Korte Voorhout 7, Den Haag
Duur: 09-08-2021 t/m 08-08-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 5 augustus 2021

Project
In deze opdracht werk je aan meerdere projecten tegelijk waarin jij verantwoordelijk bent voor het borgen van duurzaamheid in de breedste zin van het woord in de projecten. Het gaat hier om zowel het object en de directe omgevingen de directe omgeving (zoals kantoor, werkplaats, opstelplaats, gevangenis(onderdeel), etc.) als het proces van uitvoering.. De variatie en complexiteit van deze projecten zijn verschillend.

Al naar gelang de locatie van de bouwopgave werk je vanuit één van de vijf kantoren (Den Haag, Utrecht, Arnhem, Tilburg, Assen) van het Rijksvastgoedbedrijf, waarbij je naar verwachting het merendeel in Den Haag bent. Na het thuiswerken vanwege Covid-19 zal het hybride werken (een combinatie van werken op kantoor, thuis en/of elders) meer gangbaar zijn. In afstemming met collega's kies je waar en wanneer je werkt. In deze functie werk je vanuit verschillende multidisciplinaire adviesteams waarin je:
• adviseert over duurzaamheid, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, natuur inclusief en circulair bouwen;
• energiebesparing, circulariteit, comfort en slimme technieken integreert in je adviezen;
• een heldere analyse kunt maken van de opgave;
• de haalbaarheid van projecten kunt toetsen op basis van mogelijke scenario's;
• eisen/ specificaties kunt opstellen t.a.v. duurzaamheidsthema's, zoals energietransitie,
klimaatadaptatie, natuur inclusief en circulair o.b.v. uitvoeringsbeleid en kaders;
• de kwaliteit kunt borgen t.a.v. duurzaamheid in de ontwerp- en realisatiefase door te
toetsen en met opdrachtnemers in gesprek te gaan en bij te sturen;
• effectief afstemt met andere (technische) disciplines en collega's betrekt om te komen tot integrale advisering.

Opdrachtomschrijving
De kandidaat adviseert over duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie, natuur inclusief en circulair) in grote en kleine, complexe nieuwbouw-, verbouw en renovatieprojecten. Denk bijvoorbeeld aan kantoren, gevangenissen, rechtbanken, kazernes, musea, paleizen of monumenten. Dit doen we zowel voor traditionele als voor geïntegreerde contracten. Je werkt samen in adviesteams die aangestuurd worden door een technisch manager. Er liggen grote uitdagingen op het gebied van optimale veiligheid, technische innovatie en het vergaand verduurzamen van de gehele portefeuille. Onze adviseurs werken vanuit hun passie voor techniek
en architectuur.

Je bent met name betrokken in de fasen van voorbereiding tot en met oplevering. In de
initiatieffase wordt de klantvraag geïnterpreteerd. Wat is de kern van het huisvestingsprobleem?
Wat zijn de ambities van de klant op het gebied van duurzaamheid en hoe is dit samen met de ambities van de Rijksportefeuille tot een projectambitie te verwezenlijken? In de ontwerp- en realisatiefase wordt de kwaliteit geborgd door opdrachtnemers te toetsen en bij te sturen.

Samenwerking en afstemming zijn belangrijke aspecten van het werk:
• Je levert jouw adviezen afgestemd met andere disciplines en volgens planning.
• Je voert gesprekken met de klant over ambities, kaders en de functionele behoefte.
• Je stemt af over de prijs/kwaliteit verhouding met de (bouw)kosten adviseur.
• Je maakt met het technisch team integrale keuzes en adviseert daarover naar de technisch manager.
• Je werkt direct samen met collega adviseurs in het adviesteam.
• Je stelt met het technisch team de eisen/specificaties op (wel of niet geïntegreerd) voor het uiteindelijke contractmodel veelal in een Relatics-database.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau op het gebied van architectuur.
- De aangeboden kandidaat beschikt gerekend vanaf januari 2010 over minimaal 5 jaar ervaring met het adviseren in technische adviesteams, in utiliteitsbouw projecten, in de initiatief- en definitiefase (tot aanbesteding ontwerpfase) waarvan 2 projecten een opdrachtwaarde van minimaal €5 miljoen bevatten.

Wensen:
- Ervaring in het adviseren in utiliteitsprojecten.
- Ervaring met het werken in utiliteitsbouw projecten vanuit een opdrachtgeversrol.
- Ervaring met specificeren.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. Uren: 40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist

meer vacatures bij DC Engineers B.V.

DC Engineers B.V.

Meppel

Adviseur duurzame energie (10) 24 u/w

DC Engineers B.V.

Zwolle

Bodemadviseur 36 u/w

DC Engineers B.V.

Heerde

Communicatieadviseur 26 u/w

Vacatures die mogelijk ook interessant zijn