Van Dijk Employment Services

Senior contractmanager verhardingen (36 uur)

Naar originele vacature →
Salaris
€ 2.500 - 4.000
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
HBO
WO
score:
1

U bent een senior contractmanager die ruimte ervaring heeft opgedaan met het opstellen van contracten voor beheer- en onderhoudsopgaven in de openbare ruimte van een 100.000+-gemeente.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een senior contractmanager. De gemeente beschouwt strategisch contractmanagement als een strategisch / tactisch proces met een cyclisch karakter, waarbinnen wordt gewerkt aan het komen tot samenwerkingsovereenkomsten en het vastleggen, managen en bewaken ervan. Het doel van strategisch contractmanagement is om de eigen organisatie- en concerndoelstellingen te realiseren en zowel de leverancier als de eigen gemeentelijke organisatie invulling te laten geven aan de overeengekomen afspraken. Hierin is de contractmanager een belangrijke schakel tussen de verschillende afnemers binnen de gemeente, de opdrachtgever en de aannemer(s). De contractmanager bewaakt of de aannemer(s) en opdrachtgever leveren wat is afgesproken binnen de bijhorende voorwaarden. Voor alle werkzaamheden aan verhardingen binnen de gemeente worden 3 samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Binnen deze overeenkomsten worden diverse deelopdrachten verstrekt. Deze opdrachten zullen hoofdzakelijk bestaan uit RAW-bestekken, maar kunnen ook dienstenopdrachten bevatten en incidenteel opdrachten met UAV-gc als contractuele basis. De samenwerkingsovereenkomsten zijn (geografisch) ingedeeld in verschillende percelen. De contractmanager opereert binnen een perceel of set van percelen op het niveau van de samenwerkingsovereenkomst. Dat houdt in dat de contractmanager primair de samenwerking tussen de projectteams en de betreffende aannemer(s) organiseert en bewaakt middels prestatiemeten. Daarnaast is de contractmanager ook het aanspreekpunt voor de projectteams die gebruik willen maken van de samenwerkingsovereenkomst. Daarna wordt gemeten in hoeverre de betreffende aannemer(s) invulling geven aan hun EMVI-beloftes. Deze hebben voornamelijk betrekking op de inzet van duurzaam materieel, MKI-waarden asfaltproductie en de CO2-prestatieladder.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U bent verantwoordelijk voor het aansturen van het contractbeheerteam.
 • U managet één of meerdere samenwerkingsovereenkomsten en zorgt voor het vastleggen, managen en bewaken ervan, met als doel de eigen organisatiedoelstelling (waaronder de agenda duurzaam) en realiseert de concerndoelstellingen van zowel de aannemer(s) als de eigen gemeentelijke organisatie.
 • U fungeert als voorportaal voor de verschillende afnemers binnen de gemeente en kent de nadere overeenkomsten van de afnemers in overleg toe aan de samenwerkingsovereenkomst.
 • U stemt samenwerkings- / raamovereenkomsten voor de levering van bijvoorbeeld OV- en VRI-masten, bestratingsmateriaal of het plaatsen van bomen af met de andere contractmanagers.
 • U bewaakt de invulling van de duurzaamheidsambities vanuit het EMVI-plan, waaronder het periodiek toetsen van de maatregelen ter invulling van slim en schoon werken en de CO2-ladder bij aannemers.
 • U adviseert de categoriemanager en lead buyer over het verlengen of beëindigen van lopende raamovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten.
 • U zorgt ervoor dat de interne organisatie is voorzien van voldoende inzicht in lopende contracten en de juiste contractuele afspraken en informatie.
 • U ontvangt en beoordeelt rapportages van de betreffende aannemers omtrent de inzet van materieel en controleert of de aannemers hun beloftes nakomen op het gebied van samenwerking en duurzaamheid.
 • U signaleert risico’s, doet beheersingsvoorstellen en levert voortgangsrapportages aan.
 • U verzorgt het eerste escalatieniveau voor de projectteams bij stagnatie in de samenwerking.
 • U verricht prestatiemetingen met de aannemer en laat u daarbij informeren door de projectteams.
 • U stelt per contract een contractmanagementplan op waarin de beheersing van het contract wordt beschreven.
 • U signaleert behoeften, kansen en de noodzaak voor verbeterprojecten.
 • U levert een bijdrage aan het inrichten van efficiënte werkprocessen.
 • U bent het eerste aanspreekpunt voor de programmamanager en de andere contractmanagers.
 • U bent de vertegenwoordiger van de contractmanagers binnen de organisatie.
 • U ondersteunt het coördineren en verdelen van (aanvullende) taken onder de contractmanagers.
 • U ondersteunt en adviseert de programmamanager bij de inrichting van de organisatie rondom contractmanagement.
 • U bent verantwoordelijk voor het begeleiden en coachen van de contractmanagers.

Eisen 

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.
 • U hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 4 jaar ervaring opgedaan als contractmanager voor werken in de openbare ruimte van een gemeente met meer dan 100.000 inwoners.
 • U hebt ruime ervaring opgedaan met het opstellen van contracten voor beheer- en onderhoudsopgaven.
 • U hebt ervaring opgedaan met het beheer en onderhoud van verhardingen in stedelijk gebied.
 • U hebt ervaring opgedaan met het begeleiden en inrichten van het contractmanagement en de ondersteunende processen.
 • U hebt kennis van de markt waarbinnen u opereert.

Wensen 

 • U hebt ervaring opgedaan met de toepassing van VISI.
 • U hebt kennis van UAV, UAV-gc en RAW.
 • U hebt affiniteit met inkoop.

Waar?
Amsterdam

Wanneer?
De functie is per 1 juli beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind augustus 2020, met een optie tot verlenging (1 jaar). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Vaardigheden

Scholing: HBO

Uren per week: Fulltime

Contract:

Ja, ik ben geïnteresseerd! 
Reageer vóór maandag 27 mei 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 190332. 

Van Dijk Employment Services?
Wij adviseren en ondersteunen (project)organisaties bij kennis- en/of capaciteitsvraagstukken. Tot onze opdrachtgevers behoren projectorganisaties, (rijks)overheden, semi-overheden en organisaties uit het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie op http://www.vandijkwerkt.nl.tijdelijk

meer vacatures bij Van Dijk Employment Services

Van Dijk Employment Services

Ede

Contractmanager Parklaan (28 uur)

Van Dijk Employment Services

Hilversum

Beleidsmedewerker duurzaamheid (24-28 uur)

Van Dijk Employment Services

Amsterdam

Programmamanager city deal (24 uur)

Vacatures die mogelijk ook interessant zijn