Van Dijk Employment Services

Projectleider omgevingsplan (20 uur)

Naar originele vacature →
Salaris
€ 2.500 - 6.000
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
HBO
WO
score:
1

U bent een ervaren projectleider die verantwoordelijk is voor de totstandkoming en de inwerkingtreding van het Omgevingsplan.  

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een projectleider voor het omgevingsplan. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, 1 bestuurs- en concernstaf en 7 bestuurscommissies, oftewel stadsdelen. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad. De clusters bestaan uit verschillende afdelingen en eenheden met alle hun expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken het beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. 

Als projectleider omgevingsplan bent u werkzaam voor de eenheid Ruimte en Duurzaamheid (R&D), waarbinnen u verantwoordelijk bent voor de totstandkoming van het Omgevingsplan. De eenheid valt onder het cluster Ruimte en Economie en werkt op schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van de gemeente, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van de ontwikkeling en uitvoering van de plannen. Enerzijds is de eenheid verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt de eenheid in opdracht voor de verschillende stadsdelen en de grootstedelijke projecten, waar de eenheid kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot de stedenbouw, het openbare ruimte ontwerp, de planologie en duurzaamheid. De samenstelling tussen de eenheid R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge, veelbelovende mensen.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Omgevingsplan en voert de regie over de transitie tot de inwerkingtreding van het Omgevingsplan.
 • U bent verantwoordelijk voor de op te stellen transitiestrategie richting de inwerkingtreding van het Omgevingsplan.
 • U stuurt de werkgroep voor het opstellen van het Omgevingsplan aan.
 • U zorgt voor een realistische planning voor het opstellen van het Omgevingsplan.
 • U zorgt voor het tijdig inventariseren en noteren van de nog uit te voeren werkzaamheden voor het opstellen van het Omgevingsplan en de transitiestrategie.
 • U zorgt tijdig voor het inventariseren en noteren van risico’s en onzekerheden bij de totstandkoming van het plan en de transitienotitie.
 • U zorgt voor de afstemming met en draagvlak bij de partners binnen de gemeente, zoals het managementteam Ruimte en Duurzaamheid, het managementteam Ruimte en Economie, de andere beleidsdirecties, het stedelijk implementatieteam Omgevingswet, het bestuur en de raad.
 • U zorgt voor de afstemming met de landelijke partners, zoals G4 gemeenten, de VNG en het Rijk.

Eisen

 • U beschikt over een afgeronde wo-opleiding.
 • U hebt minimaal 6 jaar ervaring opgedaan met ruimtelijke en milieuwetgeving, zowel inhoudelijk als procesmatig.
 • U hebt kennis van de huidige stand van zaken omtrent de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
 • U hebt ervaring als projectmanager in de totstandkoming van de nieuwe wet- en regelgeving bij de overheid.
 • U beschikt over een landelijk netwerk dat relevant is voor de nieuwe Omgevingswet.

Wensen

 • U hebt ervaring met het werken in trajecten rondom de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving.
 • U hebt kennis van en ervaring met het traject invoering van de Omgevingswet op nationaal niveau.
 • U hebt ervaring als projectleider van de wetgevingstrajecten in combinatie met het aansturen van een werkgroep.
 • U hebt ervaring met het analyseren van de betekenis van de invoering van de Omgevingswet en het vertalen hiervan naar noodzakelijke acties en werkzaamheden.
 • U hebt relevante ervaring opgedaan binnen een G4 gemeente.

Waar?
Regio Amsterdam

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 20 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste half juni 2021, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Contract:

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 26 juni 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 200395.

Van Dijk Employment Services?
Van Dijk Employment Services is al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

meer vacatures bij Van Dijk Employment Services

Van Dijk Employment Services

Den Haag

Projectleider energietransitie (24 uur)

Van Dijk Employment Services

Rotterdam

Projectleider windpark (26-30 uur)

Van Dijk Employment Services

Amsterdam

Projectleider watergebiedsplannen / KRW (36 uur)