ELLBRU

Programmamanager City Deal

Naar originele vacature →
Salaris
€ 3.000 - 4.500
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
HBO
WO
score:
1

De programmamanager City Deal is de spin in het web voor deelnemende partijen, van gemeente tot woningbouwcorporaties en van netbeheerders tot warmteleveranciers. Hij/zij verbindt partijen, initieert samenwerking en zorgt voor vastlegging en opvolging van afspraken van City Deal( sub)overleggen

Werkzaamheden

 • City Deal programma ontwerpen / uitvoeren, samenwerking organiseren, liaison tussen partners onderling en naar buiten;
 • City Deal Stuurgroep voorbereiden, organiseren, uitvoeren, opvolgen;
 • City Deal Kerngroep voorbereiden, organiseren, uitvoeren, opvolgen;
 • City Deal Contactgroep Eigenaren voorbereiden, organiseren, uitvoeren, opvolgen;
 • City Deal Contactgroep Bewoners voorbereiden, organiseren, uitvoeren, opvolgen;
 • City Deal Supportteam, voorbereiden, organiseren, uitvoeren, opvolgen;
 • City Deal Business Case, lobby op financiële middelen en randvoorwaarden, G4, BZK;
 • City Deal wijken, monitoren.

Vaardigheden

 • In het bezit van een erkend WO diploma;
 • Persoonlijke motivatie van een half A4;
 • Minimaal 5 jaar concrete ervaring met planvorming en uitvoering van projecten gericht op het klimaat (mitigatie en/of adaptatie);
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar recente ervaring opgedaan met werken vanuit een G4 gemeentelijke organisatie (Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den-Haag);
 • Meer dan 10 jaar ervaring met projecten in de gebouwde omgeving en infrastructuur;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het vakgebied van de warmtetransitie/ bebouwde omgeving;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met project, proces en programmamanagement;
 • Aantoonbaar en voor de opdracht relevant netwerk bij het Rijk;
 • Ervaring met het werken met een veelheid aan stakeholders binnen een politiek complexe omgeving;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met businesscases bij publieke/publiek-private projecten en aantoonbare werkervaring op het gebied van financieren;
 • Aantoonbare ervaring in het aansturen en motiveren van teams in een multi-stakeholderomgeving;
 • Ervaring met met werken op het snijvlak publiek/privaat;
 • Ervaring heeft met wijkgerichte plan- en participatieprocessen;
 • Ervaring met werken op het snijvlak van lijn- en programmamanagement;
 • Ervaring met technisch-bouwkundige aanpassingen voor de verduurzaming van de woningen.

Scholing: WO

Over de werkgever

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Wat wij bieden

Wij bieden een goed salaris met bijbehorende marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de 'inlenersbeloning' waarbij je de eerste periode als professional werkt via ELLBRU en vervolgens – bij wederzijds enthousiasme – in dienst kan treden bij onze opdrachtgever. Op deze vacature kunnen ZZP'ers ook reageren. U kunt reageren tot 7 juni.

Uren per week: 40

Contract: vast

meer vacatures bij ELLBRU

ELLBRU

Rotterdam

Projectleider Duurzaamheid

ELLBRU

Amsterdam

Sr. Contractmanager

Vacatures die mogelijk ook interessant zijn