DC Engineers B.V.

Projectmanager Waterbeheer 28-36 u/w

Naar originele vacature →
Salaris
€ 2.500 - 6.000
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
HBO
WO
score:
1
Standplaats: Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam
Duur: 01-01-2022 t/m 31-12-2023
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 2 december 2021

Beschrijving probleemstelling
Waternet zoekt, voor reeds opgestarte en nieuw op te starten
(middel)grote en complexe multidisciplinaire projecten, een ervaren
projectmanager om de voortgang te continueren en de gewenste
opgave te realiseren.

Beschrijving behoefte
In reeds opgestarte en op termijn nieuw op te starten (middel)grote en
complexe projecten geeft de ervaren projectmanager samen met het
team invulling aan de voortgang, kwaliteitsbeheersing en de uitvoering
van het werk over het gehele traject van de planvorming, de
ontwerpvoorbereiding tot en met de oplevering en nazorg.


De projectmanager neemt verantwoordelijkheid voor de organisatie
van het project en werkt waar passend met het Integraal
Projectmanagementmodel (IPM). Onder aansturing van de
projectmanager werkt het multidisciplinaire team integraal (het team
bestaat uit bijvoorbeeld technisch vakspecialisten, projectbeheersers,
contractadviseurs, omgevingsmanagers en toezichthouders). De
projectmanager kan van niets naar een realiseerbaar project
toewerken. Hierbij voert de projectmanager de regie op de
werkzaamheden en de aspecten scope, communicatie en beheersing.
Met de gedegen technische achtergrond en veelzijdige ervaring in het
vak coacht de projectmanager de mensen in het projectteam in hun
professionele ontwikkeling.


Prioriteit ligt in eerste instantie bij de opgestarte(middel)grote en
complexe projecten: aanpassingen in de procesautomatisering bij
drinkwater, op rioolwaterzuiveringen en/ of bruggen, het renoveren
en/of bouwen van bruggen, sluizen en (grote) (polder en/of
riool)gemalen.

Beschrijving afdeling/team
De projectmanager werkt binnen de afdeling Projecten, team
Projectmanagement. Het team Projectmanagement bestaat uit een
diverse groep mensen, waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen
plek te vinden. Er wordt collegiaal samengewerkt, met passie voor de
technische inhoud van het vak.

Eisen:
- U voegt van de aangeboden kandidaat het cv toe inclusief
motivatie. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5
A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij
de eisen en wensen gegeven antwoorden
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde
technische HBO opleiding en beschikt over WO werk en
denkniveau. Ook is de kandidaat in het bezit van een geldig
VCA-Vol certificaat.

- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare
werkervaring met werken voor overheid en/of semi
overheidsinstantie en minimaal 5 jaar als projectleider in
integrale multidisciplinaire projecten zoals Civiele techniek,
Bouwkundig, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en/ of
Procesautomatisering bij de projectenafdeling van een
waterschap of bij de rijksoverheid Rijkswaterstaat, ProRail,
RVB). U dient in het cv minimaal 2 relevante referenties op te
geven van de aangeboden kandidaat. Vul in: organisatie - naam
contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na
afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de
opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie(s).

- De aangeboden kandidaat beschikt over relevante
projectmanagement trainingen/ opleidingen zoals IPMA C/B, PMI
PMP of gelijkwaardig.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare
kennis en ervaring met werken in IPM-team (of vergelijkbaar) bij
de overheid.

- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare
ervaring bij werken in een binnenstad en buitengebied.

Wensen:
- Meer dan 15 jaar aantoonbare projectleiders ervaring in of
namens (mag ook als inhuurkracht) in een ambtelijke, politiek
gedreven organisatie zoals een waterschap, een gemeente, de
rijksoverheid of een provinciale overheid. (40%)
- Ervaring als projectleider op procesautomatiseringsprojecten in
de afvalwaterketen, watersysteem en drinkwaterketen. (40%)
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare (IPM) ervaring van
werken van meer dan 10 miljoen. (20%)


De kandidaat dient te beschikken over de volgende competenties:
1. resultaatgericht: handelingen richten op het daadwerkelijk
realiseren van de beoogde resultaten. Heeft helder beeld van
wederzijdse verwachtingen en doelstellingen en vertaald deze
naar duidelijke concrete acties.
2. efficiënt en doelgericht werken: volgens een
gestructureerd plan werken, het werk overzien, prioriteiten
stellen deze kunnen bijstellen zonder het doel uit het oog te
verliezen.
3. verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de
samenwerking stimuleren in alle lagen van de organisatie en
in het bijzonder het projectteam.
4. probleemoplossend: eventuele problemen grondig kunnen
analyseren en de oorzaken aanpakken door te zoeken naar
een praktische oplossing.
5. duidelijk communiceren: goed je eigen mening kunnen
onderbouwen met heldere argumenten. Ideeën en informatie
in heldere en correcte taal schriftelijk en/of mondeling
uitdrukken, zodat de essentie bij anderen overkomt.
6. overtuigingskracht: de projectmanager verwoordt
argumenten op een aansprekende manier, krijgt draagvlak
voor en kan anderen standpunten laten veranderen.
7. analytisch vermogen: onderscheid maken tussen hoofd- en
bijzaken, voor de hand liggende verbanden zien. Legt
verbanden tussen gegevens, onderscheidt geconstateerde
feiten, mogelijke oorzaken en mogelijke gevolgen, zoekt de
factoren die een rol spelen en zet deze op een rij.
8. sensitiviteit (bestuurlijk en organisatie): doorzien van
complexe situaties en makkelijk je weg vinden in een
politiek-bestuurlijke omgeving.
Deze competenties worden getoetst en beoordeeld in het
interview. De score van het interview wordt meegewogen in de
beoordeling.

Data matchgesprek
15 december van 13:00u - 14:30u 2021 (Gelieve hier rekening mee te houden). Uren: 40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist

Vacatures die mogelijk ook interessant zijn